Home Nieuws Orkest Agenda Contact Repetities Braomps Kabaal Made by René Kuster with MAGIX
© Braomps Kabaal 2015
Repetities

Repetities

Belangrijk

Wij vinden het erg belangrijk dat er regelmatig gerepeteerd wordt. Buiten het feit dat het altiijd erg gezellig is, is het volgens ons nodig om ons muzikale niveau te behouden of zelfs verder uit te bouwen. We hebben wekelijks een groepsrepetitie op de woensdagavond, van 19.45 uur tot 21.45 uur. Indien gewenst is er ook een mogelijkheid om in overleg met de kapelli aparte sectie/individuele repetities te krijgen. Van eenieder wordt gevraagd om de muziekstukken vooraf thuis goed voor te bereiden. Is dat allemaal niet een beetje te veel gedoe voor een dweilorkest? Dat vinden wij van niet. Om ons repertoire te maken zoals wij dat willen doen vragen wij van eenieder een inspanning. En, wij vinden dat dit positief uitwerkt op de repetities en op onze optredens.  Wij repeteren op ons honk bij:

Fam. Huntink

Hooglandseweg 10

7047 CN BRAAMT

Op onze groepsrepetitie is het altijd erg gezellig. Er is altijd gelegenheid om zaken in de groep gezamenlijk te bespreken. De sfeer is open. De insteek van de repetitie-avond is echter wel: we zijn er om gezamenlijk muziek te maken en ons daarmee proberen muzikaal nog verder te ontwikkelen. Interesse? Als je onze repetitie een keer wil bijwonen, dan bestaat de mogelijkheid. Maak svp wel vooraf een afspraak via ons contactpunt.

Locatie

Gezellig

Tijd

Bijwonen

Wij vinden repetities erg belangrijk. Buiten dat het altijd erg gezellig is, is het nodigom ons muzikale niveau te behouden of zelfs uit te bouwen...
Repetities Repetities